Booking conditions

General conditions
 • RiverNorth AS can change or cancel the planned activity due to waterlevels or weather conditions. 
 • Trips can be cancelled or moved if we do not have enough guests
 • The customer is responsible for obtaining information about our age limits, physical health conditions etc.  
Payment conditions:
 • We accept cash and the following credit cards: Visa, Mastercard, Maestro og Diners.
 • Invoice only if agreed upon up front, with a due date of 10 days. 
Cancellation conditions pr. phone/e-mail/direct contact 
 • Total cancellation free of charge latest 4 weeks before trip
 • Total cancellation 4-2 weeks before: we invoice 10% of the total value of the booking
 • Total cancellation 2 weeks – 1 day before: we invoice 50% of the total value of the booking
 • Total cancellation 24 timer before: we invoice 100% of the total value of the booking
 • Booked, unused places will be invoiced! 
Specially for web-based sales: 
 • We accept the following credit cards via Pay-Pal platform: Visa, Mastercard,etc. 
 • The booking is binding as soon as payment transaction is approved and confirmed. Take care of the booking confirmation. 
 • If the customer cancels up until 2 weeks prior to event date, we will refund  80% of the total value of the booking.
 • If the customer cancels up between 2 weeks and 24 hours prior of event date, we will refund  50% of the total value of the booking.
 • We do not offer refund for booked trips/events later than 24 hours prior. 
 • If RiverNorth has to cancel the trip/event an alternative arrangement will be offered if possible. The customer can chose to decline and we will refund 100 % of the total value of the original booking.
 • If you have to cancel a booking please send booking confirmation pr e-mail to Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.. Remember to include the bank account number the booking will be refunded to. 

Booking Vilkår

Generelle betingelser
 • RiverNorth AS tar forbehold om endring eller kansellering av arrangement grunnet vannstand eller værforhold.
 • Turer kan bli kansellert eller flyttet hvis vi ikke har mange nok gjester til å gjennomføre aktivitetene.
 • Kunden er selv pliktig til å innhente informasjon om våre aldersgrenser, krav til fysisk helse osv.
Betalingsbetingelser:
 • Vi aksepterer kontanter og følgende kredittkort: Visa, Mastercard, Maestro og Diners.
 • Faktura kun ved forhåndsavtale, og da betaling pr 10 dager.
Avbestillingsbetingelser for telefon / e-post / direkte kontakt
 • Total avbestilling kostnadsfritt senest 4 uker før arrangement
 • Total avbestilling 4-2 uker før: vi fakturerer 10% av bestillingens totale verdi
 • Total avbestilling 2 uker – 1dag før: vi fakturerer 50% av bestillingens totale verdi
 • Total avbestilling 24 timer før: vi fakturerer 100% av bestillingens totale verdi
 • Bestilte ubenyttede plasser blir det krevd betaling for!
Spesielt for nettbasert handel:
 • Vi aksepterer følgende kredittkort via Pay-Pal plattform: Visa, Mastercard.visa-mc
 • Bestillingen er bindende ved betaling av arrangementet med bekreftet godkjent transaksjon. Ta vare på utskriften av bekreftelsen.
 • Ved kundens avbestilling innen 2 uker før arrangementsdato, tilbakebetaler vi 80%  av bestillingens verdi.
 • Ved kundens avbestilling mellom 2 uker og 24 timer før arrangementsdato, tilbakebetaler vi 50% av bestillingens verdi.
 • Vi tilbyr ikke refusjon av betaling senere enn 24 timer før arrangementstidspunkt.
 • Ved arrangørens kansellering tilbys alternativt arrangement dersom mulig. Kunden kan velge å trekke seg fra bestillingen og arrangøren tilbakebetaler 100% av bestillingens verdi.
 • Ved avbestilling bes bestillingsbekreftelsen sendes pr e-post til Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. med eventuelle vedlegg. Oppgi bankkontonummer for innbetaling av refusjon.

 

RiverNorth AS

Grane bygdetun
Troforsvegen
8680 Trofors
Norway

Follow us

Contact

Call us at: 
+47 466 22 098
Email
Contact form
Back to Top